POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A.- Informació a l’Usuari

S’informa als usuaris del lloc web sobre la política en relació al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

AE MICFootball és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb lo disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que el concerneixen, havent, per això, de dirigir-se mitjançant una comunicació escrita a la següent direcció electrònica: info@micsports.es. El titular de les dades resulta informat i consent, en el seu cas, en la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, per el període que resulti necessari per a la finalitat per la qual són recaptats, tractats i cedits, i en les condicions a continuació assenyalades.

 

B.- Informació del tractament

Segons el disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo, de 27 d’abril de 2016, en relació a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i fins del mateix. Per això, s’indica la següent informació: 

1. Responsable del tractament

Identitat: AE MICFootball

CIF: G62989124

Direcció postal: Avda. Cerdanyola 98- Edifici Collserola-local 12- 08172 Sant Cugat
Correu electrònic: info@micsports.es 

 

2. Finalitat del tractament

A AE MICFootball tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

a) Gestionar la inscripció en el torneig del menor inscrit

Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la última inscripció en el torneig.

b) Poder contactar amb ells per facilitar-lis la informació sol·licitada si així ho sol·liciten a la pàgina web, sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant trucada.

Les dades seran eliminades un cop es consideri tancada la consulta realitzada.

c)Enviar la newsletter en cas d’haver-se subscrit a la mateixa, ja sigui en el formulari de inscripció al torneig o bé subscrivint-se a la mateixa mitjançant el corresponent formulari a la web.

d) Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter. Enviar el folletó informatiu en cas d’haver-lo sol·licitat. Les dades es conservaran únicament durant la gestió de la sol·licitud.

e) Realitzar accions comercials de la resta d’empreses integrants de MIC Sports, que s’enumeren en l’apartat de si així ho han consentit en el moment de la inscripció. Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter

f) Enviament de publicitat relacionada amb productes de marques esportives patrocinadores del torneig, en funció de les opcions marcades en el formulari de inscripció. Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter.

g) En el cas dels entrenadors i/o responsables dels Clubs que ens han facilitat les seves dades com a persona de contacte del Club, les seves dades seran utilitzades par a contactar amb vostè per a tractar qualsevol aspecte relacionat amb la gestió de la inscripció del Torneig, així com, per comunicar-li qualsevol aspecte relacionat amb al seva celebració. L’adreça de correu indicada, serà considerada, a més a més, com l’adreça de contacte amb el Club, i alhora s’enviarà informació de futurs esdeveniments de AE MICfootball i de la resta d’empreses del MIC Sports, a sota indicades, si així ho autoritza.

Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la última inscripció del club en el torneig.

En cas de ser utilitzats per a vàries finalitats, es conservaran el període a dalt indicat que sigui superior.

           

 

  1. Legitimació del tractament

AE MICFootball es troba legitimada per tractar les seves dades:

  1. En el cas d’inscripció en el torneig per ser essencial per a la correcta gestió de la subscripció i el funcionament del campionat/torneig.
  2. En el cas de la resposta a les consultes que l’interessat hagi fet arribar, pel seu consentiment concret a l’acceptar la política de privacitat.
  3. En el cas de l’enviament del butlletí informatiu, pel seu consentiment concret a l’introduir les seves dades i acceptar la política de privacitat.
  4. En el cas de l’enviament del folletó informatiu, pel seu consentiment concret a l’introduir les seves dades i acceptar la política de privacitat.
  5. En el cas de l’enviament de publicitat de les restants empreses integrants de MIC Sports, pel seu consentiment concret en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció o per consentir-ho expressament en el formulari corresponent de la pàgina web.
  6. En el cas de l’enviament de publicitat de terceres empreses patrocinadores del torneig, pel seu consentiment concret en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció.
  7. En el cas del tractament de les dades de l’entrenador o responsable de l’equip, per ser essencial per a la correcte gestió del torneig i, per ser interès legítim de AE MICFOOTBALL informar al Club sobre els futurs esdeveniments.

 

4. Destinataris de cessions o transferències

Les dades recopilades es cediran i compartiran, si així ho autoritza, amb la resta d’empreses integrants de MIC Sports, per a finalitats promocionals, relacionades amb esdeveniments i productes del món de l’esport. Les societats que integren MIC Sports són: GANG EVENTS AND INVESTMENT SL (B 66378076), AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL (G62989124), MIC SPORTS EVENTS AND CONSULTING SL (B 65658718), MICFOOTBALL SL (B63385132) i ESPORTS AMB XARXA 11 SLU (NRT-712844-G).

La cessió de dades a ESPORTS AMB XARXA 11 SLU amb domicili a Andorra, és una cessió de dades conforme a la regulació de les “Transferencias de datos personales a terceros Estados” del Reglament UE 2016/679, tal i com es va plasmar en la Decisió de la Comissió del 19 d’octubre de 2010, en conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’adequada protecció de les dades personals a Andorra.

De la mateixa manera, les seves dades seran cedides a aquells encarregats del tractament que siguin necessaris per a la correcta gestió del contracte. En qualsevol cas, la nostra empresa contacta només amb encarregats de tractament que ofereixen garanties suficients respecte a la implantació i el manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb lo establert en el RGPD, i que garanteixi la protecció dels drets de les persones afectades.

 

5. Drets de les persones interessades 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a AE MICFootball estem tractant dades personals que l’afecte, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no fossin necessàries per a les finalitats que van ser recaptades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de la direcció de correu electrònic o direcció postal indicats en el primer apartat.

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha de dirigir-se a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

 

C.-  Mesures de seguretat

Que de conformitat amb lo disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, AE MICFootball està complint amb totes les obligacions establertes pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a lo necessari en relació amb els fins pels que són tractades.

El prestador garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar